Movement by Globe

VÅRT UPPDRAG

Etablera samarbeten inom aktivt liv och förbättrad hälsa mellan inspiratörer och varumärken som är kopplade till träning och hälsa.

Om oss

Movement by Globe är Sveriges största nätverk av passionerade inspiratörer med hälsa och träning som gemensam nämnare. Kända och mindre kända aktörer interagerar som coacher och ambassadörer för växande följarskaror och större påverkan via sina sociala plattformar.

Initiativtagare till nätverket är Globe Marketing Nordic AB med specialistkompetens inom PR, Sociala Medier, Digital Marknadsstrategi, Extern Marknadsavdelning, Cross-promotion, TV- och Radio Produktion. Nätverket och projektet Movement by Globe ingår tills vidare som en egen enhet i Globe Marketing Nordic AB. 

Vi samarbetar med en mängd företag med verksamhet kopplade till hälsa och träning för att främja kontaktskapande mellan dessa och nätverkets aktörer. Genom att nyttja våra värdefulla kontakter finns stora möjligheter till lönsamma win-win-situationer.

TEAMET BAKOM

MOVEMENT BY GLOBE

LINA

Projektledare

PETER

Affärsutvecklare